Od 4-6. studenog 2010. Institut za geografiju i Doktorska škola geografije Sveuèilišta u Peèuhu, odnosno Zaklada za modernu geografiju i Zaklada Pannon Talentum organizira

manifestaciju pod nazivom "Geografija - 2010 - Peèuh".

Peèuh je 2010. kulturna prijestolnica Europe. Organizatori iz tog razloga žele obogatiti grad i struènu publiku s geografijskom manifestacijom koja je po znaèaju i velièini na europskoj razini. Događaj je iz više razloga neuobièajen. S jedne strane u ovoj godini već sedmi put se organizira Mađarska politièko zemljopisna konferencija koja je pokrenuta 1998. godine, odnosno Peèuh je domaćin Konferencije "Srednjo-europski šesterokut" koja se održava od 1989. godine. Zahvaljujući posebnoj konstelaciji organizatori su odluèili da će tri konferencije organizirati zajedno, istog datuma.Dr. Norbert Pap
docent
Anita Szebényi
asistant profesora