"Az államszocialista Pécs" - Dr. Trócsányi András


Pécs városfejlődésében és mai arculatának elnyerésében megkerülhetetlenül fontos szerepet játszik a szocialista időszak. A kitermelő-, majd később a feldolgozóiparhoz kapcsolódó intenzív iparosítás, illetve az ezzel párhuzamos infrastruktúrafejlesztés nagyvárossá hízlalta városunkat. A látványos eredményeket (is) hozó éra települési lenyomatai ma is élénken kirajzolódnak abban a várostestben és környezetében, amely ma már a kulturális gazdaságban, a tudásintenzív iparágakban, valamint az idegenforgalom különböző formájában látja a fejlődés útját. Túránk során a szocialista időszak települési, környezethasználati és építészeti emlékeinek egy részét járjuk be, lehetőséget teremtve az útikönyvekben nem szereplő helyszínek felkeresésére.

További tájékoztató a Geo-off programokról