V. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA

Témakörök:

 1. Talajföldrajz
 2. Vízföldrajz
 3. Geomorfológia
 4. Éghajlattan
 5. Biogeográfa
 6. Tájföldrajz és tájökológia
 7. Geoinformatika
 8. Településföldrajz (településökológia)
 9. Népességföldrajz, szociálgeográfa
 10. Gazdaságföldrajz
 11. Terület- és településfejlesztés
 12. Történeti földrajz
 13. Turizmus földrajz
 14. A földrajz oktatása

VII. MAGYAR POLITIKAI FÖLDRAJZI KONFERENCIA - "Magyarország európai-uniós elnökségének politikai földrajzi kérdései

Az Európai Unió, mint entitás rendkívül sok klasszikus és újszerû politikai földrajzi problémával rendelkezik. Ezek egy része belső (centrum-periféria, magterület, állam és állampolgár viszonya…), míg a többiek az integráció és a világpolitika többi szereplője közti viszonyt, játszmákat érintik (határok, hozzáférés az erőforrásokhoz, konfiktustérségek, nemzetközi migráció…). Számos tudományos-szakmai fórum foglalkozott már külön-külön az egyes problémákkal, vagy a problémás földrajzi régiókkal, mi azonban a hangsúlyt magára az Európai Unióra helyezzük. Nem az egyes tagállamok politikai földrajzi kérdéseit kívánjuk vizsgálni, hanem az EU, mint entitás politikai földrajzi kérdéseit.

Témakörök:

 1. Történeti örökség, geopolitikai meghatározottságok
 2. Szomszédságpolitika
 3. Gazdasági problematika, világválság
 4. Integráció-dezintegráció
 5. Kultúra, identitás, nyelv, szimbólumok
 6. Biztonságpolitika, stratégiai kérdések
 7. Energiapolitika, közlekedés
 8. Magyarország helye az EU-ban
 9. Délkelet-Európa, Balkán, Nyugat-Balkán

X. KÖZÉP-EURÓPAI HATSZÖG KONFERENCIA – „Kulturális gazdaság - Kulturális turizmus”

Témakörök:

 1. Városmarketing
 2. Városszerkezeti kérdések